Responsive Image

 

Terms used on our Agreements and Internet Publishing

 

 


Web related terms:

Personal information
Barcato Account
Cookie
Anonymous identifier
IP address
Server logs
Sensitive personal information
Non-personally identifiable information
Pixel tag

Machinery related terms:

What we mean by machinery

Construction related terms:

Buildings and construction   (not translated to English yet)

General Barcato business definitions:

Customer type (SME)  and size

Web language could be sometimes complicated:

General help with web jargon:


Personal information

This is information which you provide to us which personally identifies you, such as your name, email address or billing information, or other data which can be reasonably linked to such information by Barcato.

top


Barcato Account

You may access some of our services by signing up for a Barcato Account and providing us with some personal information (typically your name, email address and a password). This account information will be used to authenticate you when you access Barcato services and protect your account from unauthorized access by others. You can edit or terminate your account at any time through your Barcato Account settings.

top


Cookie

A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the website again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies.

topAnonymous identifier

An anonymous identifier is a random string of characters that is used for the same purposes as a cookie on platforms, including certain mobile devices, where cookie technology is not available.

top

IP address

Every computer connected to the Internet is assigned a unique number known as an Internet protocol (IP) address. Since these numbers are usually assigned in country-based blocks, an IP address can often be used to identify the country from which a computer is connecting to the Internet.

top

Server logs

Like most websites, our servers automatically record the page requests made when you visit our sites. These "server logs" typically include your web request, Internet Protocol address, browser type, browser language, the date and time of your request and one or more cookies that may uniquely identify your browser.

Here is an example of a typical log entry where the search is for "cars", followed by a breakdown of its parts:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
https://barcato.co.uk/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

123.45.67.89 is the Internet Protocol address assigned to the user by the user's ISP; depending on the user's service, a different address may be assigned to the user by their service provider each time they connect to the Internet;

25/Mar/2003 10:15:32 is the date and time of the query;
https://barcato.co.uk/search?q=cars is the requested URL, including the search query;

Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 is the browser and operating system being used; and

740674ce2123a969 is the unique cookie ID assigned to this particular computer the first time it visited Barcato. (Cookies can be deleted by users. If the user has deleted the cookie from the computer since the last time s/he visited Barcato, then it will be the unique cookie ID assigned to the user the next time s/he visits Barcato from that particular computer).

top


Sensitive personal information

This is a particular category of personal information relating to confidential medical facts, racial or ethnic origins, political or religious beliefs or sexuality.

top

Non-personally identifiable information

This is information that is recorded about users so that it no longer reflects or references an individually identifiable user.

top


Pixel tag

A pixel tag is a type of technology placed on a website or within the body of an email for the purpose of tracking activity on websites, or when emails are opened or accessed, and is often used in combination with cookies.

top 

 

 

 

More help with definitions, acronyms, abbreviations:

 

 

http://www.stat.fi/meta/kas/index_en.html     Statistics Finland
http://www.yourhtmlsource.com/starthere/glossary.html webmaster glossary
https://blog.bufferapp.com/social-media-acronyms-abbreviations social media
https://www.smashingmagazine.com/2009/05/web-design-industry-jargon-glossary-and-resources/ web jargon
https://sproutsocial.com/insights/social-media-acronyms/ 75 social media
https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-acronym-glossary 75 marketing
http://abbreviations.yourdictionary.com/articles/computer-abbreviations.html computer abbreviations


top

 

 

 

 

Building components, materials and parts:

  

1sprj

Ensimmäisen sukupolven rakennustapajärjestelmä

2sprj

Toisen sukupolven rakennustapajärjestelmä

3sprj

Kolmannen sukupolven rakennustapajärjestelmä

Alapohjakehikko

Erillisen rakennesuunnittelun (kantavuus, värähtely) mukaan rakennettu valmiina yksiosainen "peti" alapohja eriste rakenteelle ja muulle rakenteelle asennus pilarien (teräs/betoni), valmistetaan teräksestä ja puusta.

Aluslevy

Prikka/Teräslätkä, missä reikä ankkuripulttia varten, sinkitty

Ankkuripultti

Kansi/Täkkipultti, sinkitty

Atlaspalkki

Puusta tehty I-palkki, mikä kahden höylän lappeellaan oleva 2x4" (molemmissa toisella puolella liitosura) väliin on liimattu vaneri syrjälleen 

CLT- pintalaatu A

CLT- elementin pinta on visuaalisesti virheetön ja viimeistety pintahionnalla (visual). Näkyvässä pinnassa ei ole koloja, reikiä, halkeamia, tummentumia, värivirheitä, värivirheitä (huom: käytettävän puuraaka- aineen ominaispiirteet (syiden mali) ja värien sekä sävyjen vaihtelevaisuus). Pinta on valmis viimeistelyvaiheen pintakäsittelylle (vahaus, lakkaus, laseeraus, maalaus etc.).

CLT- pintalaatu B

CLT- elementin pinta on visuaalisesti virheetön ja pinta on esihiottu (semi visual). Näkyvässä pinnassa ei ole koloja, reikiä, halkeamia, tummentumia, värivirheitä, värivirheitä (huom: käytettävän puuraaka- aineen ominaispiirteet (syiden mali) ja värien sekä sävyjen vaihtelevaisuus). Pinta ei ole valmis viimeistelyvaiheen pintakäsittelylle (vahaus, lakkaus, laseeraus, maalaus etc.), vaan vaatii viimeistelevän pintahionnan ennen pintakäsittelyä.

CLT- pintalaatu C

CLT- elementin pinnassa on visuaalisia virheitä, siinä on naarmuja, koloja, rakoja, tummia oksakohtia ja värivaihtelua eikä sitä ole viimeistelty pintahionnalla (non visual). Pinta on valmis teollinen "raffi" pinta mihin on tehty esihionta (riisteet/ tikut pois).

CLT- perusrunkoelementti CC

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) raakarunkolevy missä molemmat pintapuolet ovat pintalaadultaan C- laatuisia (non visual). Teknisten ominaisuuksien osalta raaka- runkolevy täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.

CLT- perusrunkoelementti CB

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) raakarunkolevy minkä toinen puoli on pintalaadultaan C- laatuinen (non visual) ja toinen puoli on pintalaadultaan B- laatuinen (semi visual). Teknisten ominaisuuksien osalta raaka- runkolevy täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.

CLT- ulkoseinärunkoelementti AA

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä molemmat puolet ovat valmispintaisia ja hiottuja (visual). Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella. Käyttökohteita mm. loma- asunnot, toimitilojen sisärakenteet, lämpimät alueet.

CLT- ulkoseinärunkoelementti AB

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä toinen puoli on valmispinta hiottuna (visual) sekä toinen puoli on raaka- pinta (semi visual). Teknisten ominaisuuksien osalta raaka- runkolevy täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella. Käyttökohteita mm. loma- asunnot, okt-, rivi-, krs-, laitos- ja toimitilarakennukset, talottoimitilojen sisärakenteet, eteläeuroopan lämpimät alueet.

CLT- ulkoseinärunkoelementti BB

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä toinen puoli (A- puoli) on valmispinta hiottuna (visual) sekä toinen puoli (B- puoli) on raaka- pinta (non visual). Teknisten ominaisuuksien osalta raaka- runkolevy täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.

CLT- väliseinäelementti AA

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä molemmat puolet ovat valmispintaisia ja viimeistelyhiottuja (visual). Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.           

CLT- väliseinäelementti AB

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä toinen puoli on valmispintainen ja viimeistelyhiottu (visual) ja toinen puoli on visuaalisesti virheetön ja sen pinta on esihiottu (semi visual). Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.      

CLT- väliseinäelementti BB

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä molemmat puolet ovat valmispintaisia ja esihiottuja hiottuja (semivisual).     Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.          

CLT- väliseinäelementti BC

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä toinen puoli on valmispintainen ja esihiottu (semivisual) ja toisessa puolessa saattaa olla pinnassa on visuaalisia virheitä, naarmuja, koloja, rakoja, tummia oksakohtia ja värivaihtelua, eikä sitä ole viimeistelty pintahionnalla (non visual).  Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.                

CLT- väliseinäelementti CC

Määrämittaan mitallistettu (sahattu) ja koneistettu (reiät, urat, aukot, läpiviennit etc.) runkolevy, minkä molemmat puolet ovat  pinnaltaan visuaalisesti virheellisiä (naarmuja, koloja, rakoja, tummia oksakohtia ja värivaihtelua), eikä pintoja ole viimeistelty pintahionnalla (non visual). Teknisten ominaisuuksien osalta ulkoseinäelementti täyttää CLT- levyn CE- laatustandardin vaatimustasot. Lähtökohtaisesti CLT- peruselementti valmistetaan kolmella tai viidellä eri layerillä/ puukerroksella.

"Hengittävä" rakenne

Rakenteella on kyky käsitellä kosteuttta ja siirtää kosteutta pois rakenteesta kun siihen kohdistuu rasitetta kosteudesta. Kosteus ei tiivisty vedeksi vaan siirtyy rakenteiden tuuletuksen avulla pois eristerakenteista rakennuksen ulkopuolelle. Yhtenäinen runkorakenne mikä on rakenteellisesti tiivis sitoo ainoastaan massaan lämpöenergiaa, mutta ei johda rakenteeseen kosteutta sisätiloista koska rakenteessa ei tapahdu hallitsematonta kaasujen vaihtoa, mihin kosteus on sitoutunut.

Hybriditalotekniikka

Energiatehokkuuden optimoinnin tavoittelemisella on rakennettu lämmitys ja lämmön talteenotto kolmella tai useammalla eri järjestelmällä (aurinko, maa, ilma, puu, pelletti, lämpöpatteri etc)

I- palkki

I- palkki muodostuu kahdesta toiselta puolelta uritetusta ja höylätystä 2 x 4":sta (lappeellaan päällekkäin) ja 2 x 4" väliin liimaamalla sekä konenaulaamalla asennettavasta vanerisoirosta (I- palkin korkeus määräytyy energiatehokkuuden arvosta ja käytettävästä eristemateriaalikerrosvahvuudesta).

Ikkuna-asennuselementti

Lohkon ja moduulin ulkopuolelle/ulkopuolelta asennettava tukirakenne missä valmiina kiinnityskohdat ulkopuolisen julkisivurakenteen kiinnityksille ilman kylmäsiltariskejä (ikkunat)

Kantokenkä

Nostokorva Lohkon/Moduulin yläosaan ulkopuolelle nostopisteeseen asennetttava teräslaippa mistä voidaan nostaa pikakiinnityksellä

Kantopalkki

Kantopalkki asennetaan moduulin (moduuli on kahdesta tai useammasta lohkosta muodostunut rakenteellisesti yhtenäinen kokonaisuus) alapohjan alapuolelle kantavien perustuksien, alapuolella sijaitsevan toisen yksikön päälle tai sivurunkotolppien yhteyteen muodostaen moduulia kannattavan rakenneratkaisun eristerakenteen sisäpuolelle. Massiivinen, yksiosainen ja palosuojakäsitelty kantava rakenneratkaisu (puu, betoni, teräs tai kuitupalkki). Asennussuunta vaaka/horisontaalinen pystykantopalkki

Kattotuolikenkä

Teräksestä valmistettu kattotuolin sivuun kiinnitettävä yksiosainen asennustuki, julkisivukoolauksen runkopuun yläpuoliseen kiinnitykseen.

Kauluslevy

Kauluslevy (havuvaneri) kiertää ja/ tai sulkee avotilan sivun/ reunan yhdeksi, rakenteellisesti tiiviiksi kokonaisuudeksi (esim. ylä- ja alapohja). Muuten sama kuin em. määrite, mutta asennussuunta pysty/vertikaali

Komponentti

Komponentti on yksittäinen valmis osa (esim. ruuvi, hyllylevy etc.) tai tuote (esim. liimamassatuubi).

Koolauslauta

Koolauslauta on 22 mm vahvuinen ja 75/ 100 mm leveyksinen hienosahattu kuusi/ mäntylauta (vajaa/ täyssärmäinen). 22x100/4" kuusi/mäntylauta (julkisivun, alapohjan, vesikatto) rakenteiden tukemiseksi ja tuuletustilan aikaan saamiseksi

Kuljetustuki 

Kuljetustuki on lohkon/ moduulin sisälle väliaikaisesti siirtojen ajaksi asennettava tukirakenne- elementti.         

Kulmakenkä

Kahden sivun (päädyn ja sivun) kulmaan

Liimatiivistysmassa

Teollinen 1- tai 2-komponenttinen ja elastinen pursotettava masa millä liitos-ja saumakohdat suljetaam hallitsemattomien kaasujen vaihdon takia

Liitoskulma 

Kohta, mistä kaksi tai useampi esivalmistusaineesta liitospinnoiltaan valmistetut (työstö/koneistus) pinnat kohtaavat ja yhdistyvät yhdeksi (liitostukisaha+liitostapa+lukitus)

Liitoslista

Liitoskulmaan tai -saumaan asennettava erillinen lista rakenteellista jäykkyyttä ja tiivistystä varten tiivistetään molemmista reunoista liimatiivisyys massalla

Liitoslukitus

Kohta missä kaksi kiinteää CLT-levyä lukitaan erillisellä kiristävällä teknisellä tuotteell (ankkuripultti)

Lohko

Lohko on kahdesta tai useammasta CLT- runkolevyelementistä muodostunut rakenteellisesti yhtenäinen kokonaisuus, missä on yksi tai useampi sivu avonainen ilman rakenteellisesti jäykistävää rakennetta/ elementtiä. TAI Tehtaalta lähtiessä kuljetuksen ajaksi väliaikaisesti tuettu yksiosainen moduuli, missä yksi tai useampi sivu/pääty on avoin ja liitetään koneessa toiseen/toisiin lohkoihin.

Läpivientiasennuselementti

Umpisoluinen, yhtenäinen ja saumaton liitoskappale tekniikan eriste läpivientejä varten. Helposti asennettava ja tiivistettävä yksiosainen tuote

Moduuli

Moduuli on kahdesta tai useammasta lohkosta muodostunut rakenteellisesti yhtenäinen ja tiivis kokonaisuus. Tehtaalla koottu, runkorakenteellisesti kokonainen ja yksiosainen ilman rakenteellisia väliaikaisia tukia

Orgaaninen rakenne

Pitkäkuituisista kuisuista valmistettu kaenne missä ei ole teollisia umpisoluisia kuituja mihin kosteus voi tiivistyä, moduulin ulkopuolinen eristerakenne. (Rakenne koostuu kokonaan)

Oviasennuselementti

(Ovet/liukuikkunalla), yksiosainen tai useasta osasta tehtaalla koottava, jonka jälkeen elastinen, paloja jatkamaton

Puutappi

32/38mm O oleva (kuusi/mänty) puutappi mikä on samasta puulajista tehty kuin CLT-levytkin. Muoto on sileä pyöreä tai viisikulmainen. Molemmissa päissä puutapissa on viisteet, asentamisen helpottmiseksi

Ristikenkä

Alapohjarakenteesta oleviin välipilareiden äällä mihin alapohjapalkit voivat yhdistyä

Suoraseinäkenkä

Alapohja rakenteeseen pilarin päälle asennettava alapohjapalkkikenkä (teräs) suoren seinäosuuden kohdalle.

Teollinen hybridirakenne

Runkorakenne koostuu orgaanisesta runkorakenteesta useissa eri materiaaleissa (puu, betoni, teräs ja niissä käytetään teollisia eristerakenteissa sekä koneellista alipaine ilmanvaihtoa etc.)

Teollinen rakenne

Teollisesti valmistettu umpiosainen eristemateriaali mikä ei käsittele kosteutta vaan kosteudella rasitettaessa kosteus tiivistyy vedeksi ja vaurioittaa ympärillä olevia muite rakenteita/materiaaleja

Tuote

Tuote on valmis kokonaisuus, mikä koostuu useasta osasta ja on valmis asennukseen.

Tuoteryhmä

Tuoteryhmä on toimistussällöltään valmis kokonaisuus mikä sisältää kaiken tarpeellisen/ olleellisen asennusta varten (esim. liukuovi pitää sisällään kaikki komponentit mitkä tarvitaan hyväksyttävään ja luovutettavaan toimitukseen asennuksen jälkeen. Asennustyö ja rahti ei sisälly käsitteen määrittelyyn)) johonkin erilliseen kokonaisuuteen. yksittäinen, kokonainen, selkeä ja ymmärrettävä valmis tuote tai kokonaisuus, mikä pitää sisällään kaiken siihen liittyvän.

Tuulensuojalevy

Tuulensuojalevy on yksi yhtenäinen orgaanisesta kuidusta valmistettu kuitulevy, mikä on käsitelty ulkoapäin kosteussuojauksella niin, että kosteus/ vesi ei johdu ulkopinnan läpi levyrakenteeseen ilman tiivistymisen mahdollisuutta (ilmaan sitoutunut kosteus pääsee liikkumaan molempiin suuntiin). Bitumi käsitelty ja pinnoitettu puukuitulevy ulkopuolisiin rakenteisiin mihin kohdistuu tuuli kuormistusta?

Tuulettava alapohja

Rakenteellisesti tiiviin alapohjanrakenteen ja maan välissä on ilmatila mihin johtuu painovoimaisesti rakennuksen ulkopuolelta ilmaa joka johdetaan erillisten umpinaisten hormin kautta harjalle. Ilmatilan korkeus on min. 800mm eikä siellä ole ilman liikettä estäviä umpinaisia rakenteita.

Tuulettava yläpohja

Välikaton yläpuolella oleva rakenteellisesti tiiviin yläpohja eristeen ja vesikattorakenteen välissä on avoin ilmatila mihin johdetaan painovoimaista ilmanvaihtoa, hyväksikäyttäen räystäiden alta ilmaa mikä johdetaan erillisten poistoilma ventiilien kautta maan alta pois.

Ventilaatio

Rakenteissa tapahtuvalla ventilaatiolla tarkoitetaan suunnittelun mukaisesti toteutuvaa hallittua ulkoilman yhtäjaksoista vapaata siirtymistä rakenteiden ulkopuolelta rakennuksen julkisivupintojen ja eristettyjen runkorakenteiden välissä tapahtuvaa tuulettumista (tuulettuvan alapohjan alapinnan ja maan pinnan, seinien julkisivujen takana olevan tuuletustilan ja eristeen päällä olevan tuulensulkupinnan välissä ja vesikaton sekä yläpohjaeristeen välisen tuuletustilan. Tuulettuvassa alapohjassa ilma tulee ulkopuolelta rakennuksen alle ja poistuu vastakkaiselta puolelta. Optimaalitilanteessa alapohjasta on rakennuksen keskeltä nostettu katon korkeimpaan osaan poistoputki mikä aiheuttaa imun. Seinäosioissa periaatteena on ilman liike alhaalta sisään julkisivun taakse ja ylhäältä pois. Vesikaton ). Ventilaation tarkoitus on poistaa kosteuden tiivistyminen eri ilmasto- olosuhteissa eristetyn runkorakenteen ulkopinnoille.

 

Vesieriste

1- tai 2-komponenttinen teollisesti valmistettu pinnoitte millä asennetaan teollisesti koneella ruiskuttamalla. Tarvittaessa ennen pinnoitusta asennetaan läpiviennit (2k), vahvikkeet ja primer. Valmis vesieriste on hermeneuttisesti tiivis, elastinen, yhtenäinen ja rakennetta tukeva kemian teollisuuden tuotteista syntynyt "kuppirakenne"

Välikoolauskenkä

Teräksestä valmistettu ja 2-kpinnoitettu tai muusta eristävästä materiaalista valmistettu koolaustuki julkisivurakenteiden tuulettuvan välitila rakenteen tukemiseen ala- ja yläpuoliseen kiinnityksen väliin suoraan runkorakenteeseen.

Välikattopalkki

Välikattopalkki asennetaan moduulin (moduuli on kahdesta tai useammasta lohkosta muodostunut rakenteellisesti yhtenäinen kokonaisuus) alakaton yläpuolelle ylä/ välipohjaan lohkoja yhdistäväksi kannattavaksi rakenneratkaisuksi eristerakenteen sisäpuolelle. Puusta tehty I-palkki mihin on asennettu jo tehtaalla valmistus vaiheessa suunnittelun mukaiset läpivientiaukot. Sisä- ja ulkopuoliseen asentamiseen?


top

 

 

 

 

 

 

Next